آموزش ساخت کادر و حاشیه برای ورد

ساخت کادر و حاشیه برای متن در ورد یکی از مهارت‌های اساسی است که برای زیبایی و قابلیت خواندن بهتر متن بسیار مهم

توسط مدیر سایت در 2 اسفند 1402

ساخت کادر و حاشیه برای متن در ورد یکی از مهارت‌های اساسی است که برای زیبایی و قابلیت خواندن بهتر متن بسیار مهم است. این کار به شما کمک می‌کند تا متن‌های خود را به صورت منظم و زیبا ارائه دهید و آنها را از متون دیگر تمایز دهید.

برای ایجاد یک کادر و حاشیه برای متن در ورد، ابتدا متن مورد نظر را انتخاب کرده و سپس به بخش "طراحی" در نوار ابزارها رفته و گزینه‌ی "حاشیه‌کش" را انتخاب کنید. در این بخش می‌توانید زمان و مفاد مورد نظر خود را برای حاشیه‌گذاری تعیین کنید. سپس با استفاده از گزینه‌های "حاشیه" و "حاشیه پاره" می‌توانید حاشیه‌های مورد نظر خود را به متن اضافه کنید.

همچنین برای ساختن کادر یک متن در ورد، می‌توانید از گزینه‌های "بلوک کادر متن" یا "چرخه" بهره‌برد. با استفاده از این گزینه‌ها می‌توانید یک کادر یا یک حاشیه زیبا را به متن اضافه کرده و آن را به سبک و ذوق خود طراحی کنید. در نهایت با استفاده از گزینه‌های فرمت‌بندی، می‌توانید اندازه، فونت، رنگ و دیگر ویژگی‌های کادر و حاشیه را تغییر دهید تا آن را به خوبی با سایر بخش‌های متن هماهنگ کنید.آموزش ساخت کادر و حاشیه برای ورد (ورد)

ساخت کادر و حاشیه برای متن‌ها در ورد یکی از مهمترین قابلیت‌های این نرم افزار است که به کاربران امکان می‌دهد متن خود را به شکل زیبا و جذاب چیده کنند. برای ساخت کادر و حاشیه برای متن در ورد، ابتدا باید متن خود را انتخاب کرده و سپس به قسمت "آماده" یا "طرح" در منوی بالای صفحه مراجعه کنید.

سپس از منوی "طرح‌های کادر" یا "کادر" گزینه‌ای را برای اعمال کادر به متن خود انتخاب کنید. می‌توانید اندازه، رنگ و پهنای کادر را نیز تغییر دهید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

برای افزودن حاشیه به متن، می‌توانید از گزینه‌های "حاشیه‌های صفحه"، "حاشیه‌های ستون" یا "حاشیه‌های پیش‌فرض" استفاده کنید. این ابزارها به شما امکان می‌دهند تا متن خود را به شکل مرتب و زیبا در ورد طراحی کنید.

در نهایت، می‌توانید با استفاده از ابزارهای دیگر ویرایش متن و تنظیم فونت، رنگ و اندازه متن، نتیجه نهایی را به دلخواه خود تغییر دهید و متن خود را به شکلی حرفه‌ای و جذاب در ورد نمایش دهید.نحوه افزودن کادر به متن در ورد (کادر)

برای افزودن کادر به متن در ورد، ابتدا متنی که قصد دارید کادر را به آن اضافه کنید را انتخاب کنید. سپس به بخش "صفحه اصلی" در نرم افزار ورد رفته و بر روی گزینه "گروه" کلیک کنید. در منوی باز شده، بر روی گزینه "چارچوب متن" کلیک کرده و سپس بر روی "کادر" کلیک کنید.

پس از انتخاب گزینه "کادر"، یک کادر به اندازه متن انتخاب شده در حاشیه آن ظاهر خواهد شد. می‌توانید اندازه، رنگ و سبک کادر را از طریق منوی "چارچوب متن" کاستومایز کنید. همچنین می‌توانید پس زمینه کادر را نیز تغییر دهید.

برای افزودن سایه به کادر، باید از منوی "چارچوب متن"، گزینه "سایه" را انتخاب کنید و سپس نوع و اندازه سایه را انتخاب کنید. با تنظیم همه این پارامترها، می‌توانید یک کادر زیبا و جذاب به متن خود افزوده و آن را بیشتر جلب توجه کنید.

در نهایت، برای ثبت تغییرات، بر روی دکمه "اعمال" کلیک کنید تا کادر به متن شما اضافه شود. این روش بسیار ساده و کاربردی است و می‌تواند زیبایی و ظرافت بیشتری به متن شما ببخشد.طریقه تنظیم حاشیه در متن ورد (حاشیه)

حاشیه در متن ورد یکی از ابزارهای مهم استفاده شده در فرمت‌های متنی برای تنظیم ظاهر و زیبایی متن است. حاشیه به معنای فاصله‌ای است که از هر چهار طرف متن گذاشته می‌شود تا متن از لبه‌های کاغذ یا مرز بسط یابد. حاشیه‌ها به صورت افقی و عمودی قابل تنظیم هستند.

برای تنظیم حاشیه در متن ورد، ابتدا باید متن مورد نظر را انتخاب کرده و سپس به منوی "صفحه آغازی" و سپس "حاشیه‌ها" رفت. در این قسمت می‌توانید اندازه حاشیه‌های بالایی، پایینی، چپ و راستی متن خود را تغییر دهید. می‌توان با وارد کردن مقدار مورد نظر یا انتخاب گزینه‌های پیش‌فرض، حاشیه‌های متن را تنظیم کرد.

همچنین می‌توانید حاشیه‌های متن خود را به صورت دستی نیز تنظیم کنید. برای این کار ابتدا باید متن مورد نظر را انتخاب کرده و سپس به منوی "صفحه آغازی" و سپس "حاشیه‌های سفارشی" رفت. در این قسمت می‌توانید اندازه حاشیه‌های بالایی، پایینی، چپ و راستی متن خود را به دلخواه تغییر دهید.

در نهایت، تنظیم حاشیه در متن ورد به افزایش خوانایی و زیبایی متن شما کمک می‌کند و می‌تواند ظاهر کلی متن را بهبود دهد. بنابراین اهمیتی زیادی دارد که طریقه تنظیم حاشیه‌ها را به خوبی بدانید و از آن به درستی استفاده کنید.آموزش افزودن خط بین متن ها در ورد (خط)

برایافزودنخطبینمتنهاوتوسطبرنامهMicrosoftWord،ابتدابایدمتنیکهمی‌خواهیدخطبیناضافهکنیدروردانشکدهرچهتا،یافونت‌موردنظرخودانتخابکنید.سپاسوارورودبهتبدیلدرنسخهOffice2013 یا نسخه‌هایجدیدترمیتوانیدهمینعملیاترادربرنامهWordبرروی Personal یاباکلیککردنبرينمائي Insert درنوارمنواعهفزودنکنید.

سپسمقولهخاصیکهمایلیدبهآنخطبینرااضافهکنیدرامتنانتخابکنیدواینگزینهرابرایبازکردنگزینهFormatting رایانه،درصفحهاولبرنامهWordباکلیکبرگزینهDesignبرروینوارمنویجاریموداربازشود.دهیدلینک‌همرابارگزینهFontفرمتبندیکنید.

سپسدرابتدابایدبرروینوارنوارابزارجاری تبInsertباکلیککردنبرایدکلیککردهBroderبراروبررسیکنیدوسپسبرایمشاهدهگزینه‌هایخطبینرابررویگزینهBorderLineستثبتکنید.سپسروبرویگزینهLineStyeروبرایLineWidthکلیککردهاستبرایتعیینعرضخطایاتیمیتوانیدHightOptionراانتخابکنید.درنهایتبراینادراینپنجرهتنظیماتتمامبندهنوارEnableتیکزنونصبندازیدکهدرصورتنیازبهحفظتغییراتپسازکلیکبررویگزینهOKبررویتأییدکنید.نحوه تغییر اندازه کادر و حاشیه در ورد (اندازه)

در برنامه ورد، می توانید با تعیین اندازه مطلوب کادر و حاشیه، ظاهر و قالب سند خود را بهبود بخشید. برای تغییر اندازه کادر و حاشیه، ابتدا باید متن یا تصویر مورد نظر را انتخاب کنید. سپس به بخش "قالب" در منوی اصلی بروید و بر روی گزینه "حاشیه ها و صفحه" کلیک کنید.

در این قسمت، می توانید اندازه کادر و حاشیه را تغییر دهید. می توانید ابتدا اندازه حاشیه ها را تنظیم کنید و سپس اندازه کادر را تغییر دهید یا این کار را برعکس انجام دهید. با استفاده از اعداد واحد اندازه مورد نظر خود را وارد کنید و تغییرات را ذخیره کنید.

با انجام این مراحل، می توانید اندازه کادر و حاشیه را به صورت دقیق و بر اساس نیازهای خود به تنظیم کنید و سند خود را به زیبایی بیشتری برسانید. در نهایت، با ذخیره کردن تغییرات خود، قالب سند خود را به شکل دقیقی تنظیم کنید و از آن برای نمایش یا چاپ استفاده کنید.


دانلود کادر word
دانلود کادر برای ورد

منبع
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن